Hazine Müsteşarlığı
Resmi Gazete
İGEME

Türk Standartları Enstitüsü
T.C. Gümrük Müsteşarlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İstanbul Ticaret Odası
İstanbul Gümrük Müşavirleri Der.
Gümrük Vakfı
Devlet Planlama Teşkilatı
T.C. Merkez Bankası
Devlet İstatistik Enstitüsü
İTKİB (İhracatçılar Birliği)
T.C. Kimlik No Sorgulama

Hizmet Türleri

Müşterisine değer verir, saygı duyar.Verdiği hizmetin tam sorumluluğunu taşır.Müşterilerine sadece yapabileceği sözü verir, her defasında verdiği sözden fazlasını gerçekleştirir.Müşterisiyle devamlı, hızlı ve sağlıklı ilişki kurar.Yeni müşteri kazanmak için, mevcut müşterilerinin mutluluğunu devam ettirmenin öncelik taşıdığını     bilir.Müşterilerine, "Finans Gümrükleme ile iş yapmak basit, kolay ve güvenli" dedirtmek için yoğun gayret gösterir.Verdiği hizmette tedbirli ve iş bitiricidir.Hizmette, kaliteden hiçbir şart altında taviz vermez.Müşterilerinin saklı tutulması gereken bilgilerini kesinlikle gizli tutar.Devamlı yüksek kalitede ve organize hizmet vermeyi ilke edinmiştir.Müşterilerinin "acil işlerine" öncelik verir.Dış ticaret ve gümrük işlerinde "bireysel müşteri hizmeti" sunulur,    Yukarıda belirtmiş olduğumuz ilkeler doğrultusunda yapılanan firmamız yatırımcı,
ithalatçı ve ihracatçı firmalara; Ayrıca,
 • Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları,
 • Yatırım Mevzuatı ve Uygulamaları,
 • İthalat Mevzuatı ve Uygulamaları,
 • İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları,
 • Finansal Kiralama Mevzuatı ve Uygulamaları,
 • Yabancı Sermaye Mevzuatı ve Uygulamaları,
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı ve Uygulamaları,
 • Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları,
 • Transit Rejimi ve Transit Ticaret uygulamaları
 • Antrepo Rejim uygulamaları
 • Basitleştirilmiş usulde kişi, statü belgesi uygulamaları.
konularında müşavirlik hizmeti vermektedir.
İstanbul
Ankara
İzmir  
23/01/2021 10:03 Cumartesi
HARİÇTE İŞLEME 2014/19 SAYILI GENELGE
Haber Tarihi :(22.08.2014)
T.C. ...
_____________________________________

Garanti Belgesi tebliği yürürlükten kaldırıldı
Haber Tarihi :(18.06.2014)
18 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29034 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTH...
_____________________________________

2013/8 SAYILI GENELGE BEYANNAME İPTALİNE İLİŞKİN
Haber Tarihi :(27.08.2013)
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-010.06....
_____________________________________

TEKSTİL İTHALATINDA YETKİLİ GÜMRÜKLER 2013/105 TEBLİĞ
Haber Tarihi :(27.02.2013)
27 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28572 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından...
_____________________________________

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2012/30 SAYILI TEBLİĞ
Haber Tarihi :(09.10.2012)
4 Ekim 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28431 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: BAZI TÜK...
_____________________________________

2012/2 SAYILI ÖZET BEYAN UYGULAMA GENELGESİ
Haber Tarihi :(26.01.2012)
T.C. GÜMRÜK ve TCARET BAKANLIGI Gümrükler Genel Müdürlügü Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00- 10.06.01...
_____________________________________

2011/40 SAYILI GENELGE SET HALİNDEKİ EŞYA HK.
Haber Tarihi :(21.09.2011)
VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.06.11.00-10.06.01 23/8/2011 K...
_____________________________________

2011/41 SAYILI GENELGE EŞYA TRANSİTİ
Haber Tarihi :(21.09.2011)
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01 25/8/2...
_____________________________________

2011/1476 BKK
Haber Tarihi :(28.07.2011)
24 Mart 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27884 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/1476 ...
_____________________________________

2011/2030 BKK
Haber Tarihi :(28.07.2011)
22 Temmuz 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28002 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/2030 E...
_____________________________________

SERİ NO 1 SAYILI TAHSİLAT TEBLİĞİ
Haber Tarihi :(22.04.2011)
22 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27913 TEBLİĞ Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)...
_____________________________________

ALACAKLARIN YAPILANMASI SERİ NO:1 SAYILIGÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
Haber Tarihi :(08.03.2011)
8 Mart 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27868 TEBLİĞ Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)̵...
_____________________________________

DAMGA VERGİSİ HK.2011/2 SAYILI GENELGE
Haber Tarihi :(17.01.2011)
T.C. BASBAKANLIK Gümrük MüstesarlıgıGümrükler GenelMüdürlügü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.0...
_____________________________________

2011/1 SAYILI STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
Haber Tarihi :(31.12.2010)
29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müste...
_____________________________________

DİİB UYGULAMSINA AİT 2010/55 SAYILI GENELGE
Haber Tarihi :(14.12.2010)
T.C. BASBAKANLIK Gümrük MüstesarlıgıGümrüklerGenelMüdürlügü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.15.00.01...
_____________________________________

2010/51 SAYILI GENELGE
Haber Tarihi :(03.11.2010)
T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.10.00-10.0...
_____________________________________

2010/48 SAYILI GENELGE İHTİSAS GÜMRÜKLERİ HK.
Haber Tarihi :(08.10.2010)
T.C BASBAKANLIK Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06 0...
_____________________________________

2010/43 SAYILI KABAHATLER KANUNU UYGULAMASI HK.
Haber Tarihi :(03.09.2010)
T.C BASBAKANLIK Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06...
_____________________________________

PARSİYEL EŞYALARDA ANTREPO VERME SÜRESİ 28.08.2010/19374
Haber Tarihi :(27.08.2010)
T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.00 14.194....
_____________________________________

2010/34 SAYILI GENELGE FİNANSMAN ANLAŞMASI HK.
Haber Tarihi :(29.07.2010)
T.C BASBAKANLIK Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00.165.01...
_____________________________________

2010/38 SAYILI GENELGE İTİRAZLAR HK.
Haber Tarihi :(29.07.2010)
BASBAKANLIK Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.99.V13 ...
_____________________________________

2010/25 SAYILI GENELGE BEDELSİZ İHRACATTA EŞYA BEYANI HK.
Haber Tarihi :(28.06.2010)
T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü 22.06.2010 Sayı : B.02.1.GÜM.0.06...
_____________________________________

2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 2010/7 SAYILI TEBLİĞ
Haber Tarihi :(25.06.2010)
25 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27622 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ...
_____________________________________

2010/371 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİM KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KARAR
Haber Tarihi :(14.05.2010)
14 Mayıs 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27581 BAKANLAR KURULU KARARI Karar S...
_____________________________________

2010/17 SAYILI GENELGE DAHİLDE İŞLEME REJİM
Haber Tarihi :(22.04.2010)
T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.15.00.10.99....
_____________________________________

2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 2010/4 SAYILI TEBLİĞ
Haber Tarihi :(05.04.2010)
2 Nisan 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27540 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığı...
_____________________________________

65 SERİ NOLU GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ
Haber Tarihi :(12.01.2009)
31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Gümr...
_____________________________________

CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKLİ ÜRÜN.İTH.DENET.DAİR DTS TEBLİĞİ 2000/9 SAYILI
Haber Tarihi :(12.01.2009)
Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Tic...
_____________________________________

   
Evrak Toplama
 
Operasyon
 
Tasarım

İşlemlerinizin başlatılması için bize ulaştığınız andan itibaren motorlu , yaya ve arabalı kuryelerimiz en seri şekilde belgelerin toplanması için yönlendirilir. İlgili evrakların doğru, eksiksiz ve usulüne uygun şekilde kuryelerimize teslimi işlemlerinizin sağlıklı ve hızlı bir şekilde başlatılmasında en önemli faktördür.Bu nedenle operasyon grubumuz ile evraklarınızın alınacağı merkezler arasında gerekli koordinasyon kurulmaktadır.

 
Beyannamenin operasyon yönetmenleri tarafından hazırlanması ile bilgiler Elektronik Veri Transferi (EDI) sistemi ile gümrük idarelerine online ulaştırılmaktadır. Gümrük idarelerindeki gruplarımız beyanname, tescil ve diğer gümrükleme işlemlerini en seri ve güvenilir şekilde yürütür ve işlemi tamamlar. Son aşamada eşyanın güvenilir bir şekilde ve programa uygun olarak sevk edilmesi sağlanır ve Müşterilere gerekli bilgi akışı sağlanır.
 
Dış Ticarete konu ürünlere ilişkin olarak, izlenmesi gereken yöntemler ve alınması gereken izinler hakkında danışmanlık hizmeti verilir. Ayrıca ithal edilmek istenen eşya ile ilgili tarafımıza ulaştırdığınız belge ve bilgiler üzerinde yapılan ön araştırmalarla, her türlü izin, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti ve maliyet çalışması yapılmasını sağlayacak GV, KDV, vb. bildirilmesi danışmanlık hizmetlerimiz arasındadır.